Echo Brzozowa
Brzozów uczcił 71 rocznicę Powstania Warszawskiego

Jak co roku 1 sierpnia patrioci brzozowscy : Strzelcy z Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, Harcerze, Narodowy Brzozów, Ruch Narodowy, Klub Gazety Polskiej spotkali się na cmentarzu brzozowskim pod tablicą sokolą z 1904 roku aby chwilą ciszy uczcić bohaterów sprzed 71 lat - Powstańców Warszawskich.

Czytaj więcej
Dyżury: każda środa godz. 16.00-17.00

Dyżury: każda środa godz. 16.00-17.00 w  Brzozowie przy ulicy Rynek 4 ( I piętro Solidarność)

 Henryk Kozik

 

Czytaj więcej
70 rocznica ostatniego rozkazu dowódcy AK.

 70 rocznica ostatniego rozkazu dowódcy AK.

19 stycznia minęła 70 rocznica ostatniego rozkazu dowódcy AK generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadek" . Był to rozkaz rozwiązania AK w dotychczasowej formie i zarazem i przede wszystkim rozkaz podjęcia walki w nowej formie. Do rozwiązania AK musiało dojść, gdyż wojska sowieckie chociaż były wyzwolicielami od okupanta niemieckiego, niestety były to wojska nowego okupanta - sowieckiego. AK było zinfiltrowane przez agentów powiązanych nowym okupantem. Niektóre archiwa AK wpadły w sowieckie ręce. Ponadto AKowców było po prostu za mało aby samodzielnie bronic niepodległości. Nowy okupant w bezwzględny sposób tępił wszelkimi sposobami ludzi którzy byli zorganizowani i którzy umieli posługiwać się bronią. Dlatego też generał Okulicki napisał:

"... Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem - mimo stwarzanych pozorów wolności - oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.
Żołnierze ! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym Państwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennnym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim...."

Najważniejsze w ostatnim rozkazie pyło wezwanie do walki w nowj formie. Nawet do walki jednoosobowej. Aż do zwycięstwa. A celem walki ma być prawdziwie Wolna, Niepodległa i Szczęśliwa Polska.

Czytaj więcej
Kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda w powiecie brzozowskim - w Jasienicy Rosielnej

16 stycznia w Gminie Jasienica Rosielna przebywał z wizyta kandydat na prezydenta RP Pan Andrzej Duda. Spotkanie przygotowała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Pani Urszula Brzuszek. Na tym spotkaniu kandydat przedstawił swoje spostrzeżenia na temat sytuacji Polski i plan swojej przyszłej prezydentury. Zapowiedział między innymi - Odbudujemy polski przemysł, stworzymy miejsca pracy i zapewnimy godne warunki życia. To da się zrobić. Potrzebne są tylko odważne decyzje i władza, która myśli i troszczy się o obywateli. Na spotkaniu nie brakło również pytań na które Pan Dyda odpowiadał. Po spotkaniu Kandydat na Prezydenta Andrzej Duda, Pani Senator RP Alicja Zając i Pani Wójt Gminy Jasienica Rosielna złożyli kwiaty pod Tablicą Smoleńska, która znajduje się w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej
33 Rocznica 13 grudnia - Brzozów pamięta

Brzozów pamięta.
33 rocznica upamiętnienia stanu wojennego w Polsce. Rano na strzelnicy sportowej Strzelcy z Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej i LOK Brzozów zorganizowali zawody strzeleckie (z kbks) dla członków i sympatyków. Nagrody ufundował Starosta Powiatu Brzozowskiego Zygmunt Błaż .
O godz 18.00 odbyła się msza święta upamiętniająca ofiary stanu wojennego.
Po mszy świętej pod obeliskiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zapalono znicze i złożono kwiaty.
W godzinach wieczornych i nocnych strzelcy przeprowadzili ćwiczenia w skrytym przeniesieniu przesyłki na odległość 20 km przez kilka miejscowości. Ćwiczenia zakończyły się pomyślnie i z powodzeniem. Ćwiczący na pewno poczuli klimat grudnia 1981 roku gdyż musieli kryć się przed ludźmi i Policją.


 

Czytaj więcej